Strona główna
Przetargi - Przetargi bieżące

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostkach".

 

Informacja do pobrania w formacie .pdf

 
Rzecznik prasowy - Komunikaty

   Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

   W dniach od 20 do 26 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obchody związane są z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   W związku z tym, w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r., w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach rejonowych prokuratury okręgu opolskiego, osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach, w ramach pełnionych w prokuraturach dyżurów.

   Szczegółowe informacje na temat czasu pełnienia dyżurów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek.

   Na naszej stronie internetowej w zakładkach pokrzywdzony oraz ofiara przestępstwa znajdują się informacje na temat praw pokrzywdzonych oraz instytucji lub osób świadczących pomoc pokrzywdzonym, a także nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.

http://www.prokuratura.opole.pl/Prawo-i-prokuratura/Pokrzywdzony/

http://www.prokuratura.opole.pl/Prawo-i-prokuratura/Ofiara-przestepstwa/


 
Inne - Aktualności

   Komunikat


   Prokurator Rejonowy w Opolu informuje, że w związku z rozpoczynającym się "Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", który odbędzie się w okresie od dnia 20 lutego 2016 roku do dnia 26 lutego 2016 roku, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Opolu przy ul. Reymonta 24, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać pomoc prawną w zakresie informacji o prawach ofiar przestępstw.

   Interesanci będą mogli uzyskać pomoc prawną w powyższym terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00 i w sobotę od godziny 10.00 do 13.00


Prokurator Rejonowy

Aleksander Łasocha

 
Przetargi - Przetargi bieżące

   Informacja z sesji otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Usługi sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostkach".


   Informacja do pobrania w formacie .pdf


 
Rzecznik prasowy - Informacje prasowe

   Informacja w sprawie śledztwa dotyczącego zabójstwa burmistrza Dietera Przewdzinga


   Sprawca tej zbrodni nie został dotąd wykryty, żadnej osobie nie przedstawiono zarzutów – czy to związanych bezpośrednio z zabójstwem, czy zarzutów popełnienia innego, powiązanego z tą zbrodnią przestępstwa.

   Mimo upływu trzech lat od zabójstwa postępowanie w sprawie nadal jest prowadzone intensywnie. Ustalane są nowe okoliczności, które mogą mieć związek ze sprawą, a które początkowo były nieznane i wymagają sprawdzenia. W sytuacji, bowiem, gdy nie wykryto sprawcy i motywów jego działania, nie można pominąć żadnej hipotezy. Stąd też nadal badane są różne wątki i wersje zdarzenia.

   Do chwili obecnej dokonano około 300 czynności przesłuchania świadków, ponad kilkadziesiąt razy powoływano tłumaczy i biegłych (w tym uzyskano opinię z badań biologicznych, dotyczącą licznych zabezpieczonych śladów o tym charakterze). Dokonano licznych przeszukań (czego jednak nie można utożsamiać z ustaleniem sprawcy przestępstwa). Skierowano sześć wniosków o pomoc prawną do właściwych prokuratur w innych krajach. Wykonano eksperymenty procesowe, pozwalające na bliższe ustalenie okoliczności związanych z przebiegiem zabójstwa. Poszukując śladów zabójstwa, m.in. wypompowano wodę ze stawów w pobliżu miejsca, gdzie ujawniono zwłoki, sprawdzano także okoliczne pola i lasy, poszukiwano nagrań z monitoringów w sąsiednich miejscowościach.

   W ostatnim okresie czasu dokonano licznych przesłuchań świadków i uzyskano szereg dokumentów, weryfikując jedną z badanych, początkowo nieznanych, wersji śledczych. Uzyskano opinie biegłych ukazujące profil psychologiczny nieznanego sprawcy. Trwa sporządzanie kompleksowej analizy kryminalistycznej w niniejszej sprawie.

 

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review