Strona główna
Ogłoszenia - Ogłoszenia bieżące

OGŁOSZENIE

o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów.


Więcej…

 
Ogłoszenia - Ogłoszenia bieżące

Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu


   Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 października 2016 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Alicja Kurtyka,
  2. Justyna Kryczka,
  3. Magdalena Przygoda,
  4. Aleksandra Fedorczuk,
  5. Katarzyna Jurek,
  6. Aleksandra Herman,
  7. Agnieszka Tuzinkiewicz
  8. Maria Reszczyńska.

   II etap konkursu rozpocznie się w dniu 20 października 2016 r., godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowe w Opolu, przy ul. Reymonta 24.

   Osoby wymienione w poz. od 1 do 4 proszone są o zgłoszenie o godz. 9.00, natomiast osoby z poz. 5 do 8 o godz. 10.00. w wyznaczonym dniu z dowodem tożsamości.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Katarzyna Zienkiewicz

 
Rzecznik prasowy - Sprostowania

Sprostowanie do artykułu z Nowin Nyskich >>Skazany za niewinność<<


   W związku z ukazaniem się w gazecie Nowiny Nyskie z dnia 27.09-3.10.2016r artykułu „Skazany za niewinność”, podtytuł „Dajcie mi człowieka, znajdziemy paragraf”, autorstwa pani redaktor Danuty Wąsowicz – Hołoty, informuję:

   Nie można zgodzić się z opinią autorki artykułu, iż nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Nysie postępowanie zawierało ewidentne braki, co miało doprowadzić do skazania niewinnej osoby.

   Kluczowym, bowiem, dowodem w sprawie, pominiętym w wyżej wskazanym artykule, był zapis monitoringu z przedmiotowego zdarzenia w powiązaniu z wyjaśnieniami podejrzanego.

Więcej…

 
Rzecznik prasowy - Informacje prasowe

   Akt oskarżenia w sprawie pobicia 5–miesięcznej dziewczynki


   Prokuratura Rejonowa w Opolu skierowała do sądu akt oskarżenia p-ko 29–letniemu mieszkańcowi Opola Grzegorzowi D.

   Grzegorza D. oskarżono, o to, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Opolu podczas sprawowania opieki nad pięciomiesięczną W., spowodował u niej obrażenia głowy i mózgu, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w ten sposób, że miał nią potrząsać i doprowadzić do jej do upadku z wysokości na podłoże.

   Nadto Grzegorza D. oskarżono o:

   - znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją konkubiną A.G. oraz małoletnimi dziećmi O. i W. w okresie od stycznia 2016r. do dnia 04.05.2016r poprzez wszczynanie awantur, wyzywanie słowami wulgarnymi i obelżywymi, poniżanie, wyrzucanie z domu, a nadto popychanie, szarpanie, uderzanie po rękach i innych częściach ciała, a nadto zadawanie małoletniej O. dotkliwych kar - jak na przykład zakaz opuszczania łóżka,

   - wywieranie wpływu na swoja konkubinę A.G. w okresie od 04.01.2016r. do dnia 04.05.2016r. w Opolu groźbami, kierowanymi wobec niej i jej dzieci, aby nie składała zawiadomienia o popełnianych przez niego na jej szkodę przestępstwach.

   Prokurator jednocześnie złożył wniosek, wyrażający zgodę na dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego w trybie art. 335 kpk, przez orzeczenie wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności łącznie w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy oraz środków karnych w postaci:

   - zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zakazu zbliżania się do nich na odległość 20 metrów oraz nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi na okres 10 lat.

   Grzegorz D. pozostaje tymczasowo aresztowany.

   Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Opolu.


 
Rzecznik prasowy - Informacje prasowe

   Wyrok w sprawie zabójstwa Wiktorii C.


   W dniu 27 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu wydał wyrok wobec 18 – letniego Artura W. , oskarżonego przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich w sprawie zabójstwa 15 – letniej Wiktorii C. z Krapkowic.

   Artura W. prokurator oskarżył o to, że zabił Wiktorię, chcąc zatrzeć ślady rozboju, którego dopuścił się na niej. Po użyciu wobec pokrzywdzonej przemocy w postaci szarpania za rękę oraz silnego odepchnięcia, w wyniku czego upadła i uderzyła głową o betonowe podkłady - skutek czego utraciła przytomność - zabrał jej telefon komórkowy o wartości około 400 zł. Następnie przetransportował, pozostającą w stanie nieprzytomności Wiktorię na teren przepompowni ścieków, gdzie wrzucił ją do kolektora ściekowego, czym spowodował jej śmierć wskutek uduszenia gwałtownego poprzez utonięcie.

   Za przestępstwo zabójstwa w związku z rozbojem grozi kara pozbawiania wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat lub dożywocie. Wobec osoby, która w chwili popełnienia przestępstwa nie miała ukończonych 18 lat nie można orzec dożywocia.

   Prokurator na rozprawie wnosił o wymierzenie Arturowi W. kary 25 lat pozbawienia wolności.

   Sąd Okręgowy w Opolu, uznając iż Artur W. dopuścił się zabójstwa Wiktorii C. w zamiarze ewentualnym, (tzn. nie miał bezpośredniego zamiaru pozbawienia jej życia, ale godził się na to) skazał go na karę 14 lat pozbawiania wolności, odbywanej w zakładzie karnym w systemie terapeutycznym oraz zasądził zadośćuczynienie na rzecz rodziców po 100 000 zł.

   W związku z zapadłym rozstrzygnięciem Prokurator zapowiedział apelację od wyroku, składając do sądu wniosek o jego uzasadnienie.


 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review